Zaokrąglony pakiet stron www

Tag: Sprawozdanie finansowe jednostki dużej

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Przekazanie uczestnikom zamknięcia roku 2019 fedak i praktycznej znajomości dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości dodatkowo według międzynarodowych wzorów (IFRS), uzyskiwania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy przybory służącego do analizy finansow(...)